O sdružení

Občanské sdružení Aliquantulum chce rozvíjet v dětech, mládeži a studentech jejich zájmy a talenty, poskytovat jim konkrétní naplnění volného času smysluplnou a zajímavou činností pod odborným vedením. Snažíme se rozvíjet nejen stránku fyzickou a duševní, tak stránku duchovní a morální založenou na křesťanských hodnotách; naší prioritou je výchova samostatných, zodpovědných a mravních osobností, které se v dalším životě mohou účinně a tvořivě rozvíjet. V současné době sdružení za tímto účelem pořádá dětské tábory Chaire spolu s dalšími doplňkovými setkáními. Sdružení je členem České rady dětí a mládeže.

Dokumenty sdružení

Formuláře