pátek 12. dubna 2013

Aliquantulum členem České rady dětí a mládeže

Občanské sdružení Aliquantulum bylo na 38. valném zasedání České rady dětí a mládeže přijato za člena ČRDM. Máme radost z toho, že nám toto členství umožní dále rozvíjet naše aktivity a koordinovat je i s dalšími sdruženími dětí a mládeže.