úterý 3. července 2012

Pozvánka na obecný sněm sdružení

Předseda Aliquantulum o.s. si dovoluje pozvat členy Sdružení na obecný sněm, který se koná v sobotu 14. července 2012 ve 20 hodin na samotě Březovka v Klášterci nad Orlicí.

Navrhovaný program zasedání:
  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatele a zapisovatele
  3. Hospodaření a výroční zpráva 2011
  4. Obecná rozprava
  5. Závěr