úterý 30. srpna 2011

Schůze rady sdružení 12. 6. 2008 (zápis)

Zápis ze schůze rady sdružení dne 12. června 2008